Goda exempel > Förskola

Förskola

Förskola

Goda vanor och beteenden som påverkar vår hälsa grundläggs tidigt i livet. De vanor vi etablerar som barn påverkar i hög grad hur vi väljer att leva som vuxna. Alltså är det särskilt viktigt att mindre barn får med sig rörelse som en naturlig del i vardagen.

I förskolans läroplan ingår att barn ska stöttas i att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att delta i fysiska aktiviteter och vistas i naturmiljöer. På så vis får barnen chans att uppleva rörelseglädje och utveckla intresset för olika former av rörelse.

Goda exempel

Rulla till toppen