Ett sätt av många som gör barn mer självständiga

Som en av pilotförskolorna i Make a Move arbetar Filsbäcks förskola med att skapa positiva rörelseupplevelser i barnens vardag. Personalen guidar barnen till att våga testa nya rörelser för att bli självständiga individer.

På förskola finns en liten kulle som används till pulkaåkning när det är snö. Lucas är ett och halvt år. Från början satt han och väntade på att pedagogen skulle hjälpa till. De tjocka kläderna gör att de begränsas i sina rörelser och blir mer stilla.

Men  den vuxne visade fysiskt på hur han kunde välta ur pulkan, få tag i snöret och dra upp den för backen och sedan hur han skulle sätta sig och röra sig i pulkan för att få fart. Alla dessa moment lärde han sig snabbt och kunde sedan klara sig på egen hand. Jag vill, jag vågar, jag kan!

Detta är ett fint exempel på när en liten förändring kan göra skillnad för barnens utveckling av motoriska rörelser och samtidigt stärka deras självförtroende genom att klara av en utmaning!

Rulla till toppen