I Lindome skapas rörelseglädje och broar till föreningslivet

Rörelseglädje är något man prioriterar högt i Valåsskolan, Valås förskola och Kyrkängens förskola i Lindome. Tillsammans anordnade de en rörelsevecka där barnen fick upptäcka nya sätt att röra sig på!

Under veckan anordnas en föreningsdag där barn årskurs F-3 samt de äldsta barnen från förskolan under en förmiddag fick chans att testa på olika idrotter. Barnen fick testa på boule, innebandy, landhockey, orientering, volleyboll crossnet, dans och fotboll. Barnens glädje var stor och en elev på Valåsskolan sammanfattar känslan av att röra på sig:
Det känns jobbigt när man gör det men efteråt så är man så mycket gladare och kroppen mår bra av det.

Genom att delta i Make a Move har förskolornas och skolans fokus på rörelse ökat och det finns flera fördelar med att göra gemensamma aktiviteter med rörelse.
Det finns många positiva aspekter av att göra denna föreningsdag tillsammans med förskolan. Genom projektet Make a Move blir det fokus på rörelse från tidig ålder så att förskolebarnen är vana vid det när de börjar på skolan, då vi jobbar mycket med rörelse här på Valåsskolan. Att få vara med på dagar som dessa ger förskolebarnen en rolig och positiv inskolning, där de får lära känna miljön på ett positivt sätt. Jag tror att dessa aktiviteter kan minska oro och ängslan inför att börja förskoleklass. Vi minskar också glappet mellan förskola och skolan när rektorer och pedagoger tillsammans planerar aktiviteter, säger Sofi Ljungholm, biträdande rektor på Valåsskolan.

Under veckan anordnades också ett hinderbanelopp där barnen fick springa i skogen och ta sig igenom rockringar, balansera på stockar samt ta sig över olika hinder! Se den fina filmen från Pedagog Mölndal för att ta del av känslan under loppet!

Att lägga större fokus på rörelse under tiden på förskola och skola har gett flera effekter:
Det är färre konflikter på rasterna, det är färre kränkningsanmälningar som kommer in. Fler barn är igång i aktiviteter, det är större variation på aktiviteter under rasterna då vi har rastaktiviteter som ett väldigt positivt inslag på de flesta rasterna. Eleverna har utvärderat och tycker det är roligare på rasterna, att det finns något man kan göra och att det är färre tillfällen där man är ensam, säger Sofi Ljungholm, biträdande rektor på Valåsskolan.

Jag ser en större glädje men också att vi kan se ett ökat självförtroende, en ökad självkänsla, när barnen får upptäcka sin egna förmåga och egna rörelseglädje. All rörelse behöver inte handla om fotboll, innebandy eller den typen av idrotten utan det kan vilken typ av rörelse som helst, säger Ewa Rolander, rektor på Valås förskola. 

Foto: Anders Eriksson

Vilka tips har ni till andra förskolor och skolor som vill öka rörelsen bland barnen:
Att vara medveten och lägga in det under dagen, i schemat under veckorna, att man lägger tid på det. Det är jätteviktigt med det spontana men det också viktigt att man verkligen ser till att det kommer in som en planerad del, säger Ewa Rolander, rektor på Valås Förskola

Börja med korta rörelsepauser på lektionerna, ni kommer märka stor skillnad. Om det finns möjlighet, använd fritidspedagoger som anordnar rastaktiviteter, då hittar barnen saker som de vill göra. Det är jätteroligt! säger Anna Svensson, lärare på Valåsskolan.

Rulla till toppen