Kamplek i skolan – en positiv fight

Riskfylld lek är viktig för barns utveckling och något barn aktivt söker. Till och med de bråkiga lekarna behövs, även om de sällan uppskattas av vuxna. Det har Svenska Budo- och kampsportförbundet tagit fasta på genom lärmaterialet ”Kamplek i skolan”.

I skolan är det vanligt att så kallad bråklek eller kamplek är förbjudet, just för att det för med sig risker att barn gör sig illa eller blir ledsna. Men forskning visar att leken behöver få färdas över gränsen till det riskfyllda för att barnen ska utveckla en rad fysiska och sociala färdigheter. De till och med söker sig till och föredrar riskfyllda aktiviteter där de kan testa sina förmågor. 

Exempelvis kan de jaga varandra, brottas, skojbråka eller klättra på varandra. I den riskfyllda leken lär ett barn för livet utan att vara medveten om det och tränar på att hantera risker både fysiskt och i relationen till andra. 

Kampsporten är en arena för den glädjefyllda och utmanande leken där man kämpar mot och med varandra. Svenska Budo- och kampsportförbundet arbetar aktivt med att främja rörelseförståelse och har utvecklat testa-och-lärmaterialet ”Kamplek i skolan  för att skapa större insikt både kring kampsportens förtjänster och att skolor inte bör hindra barn från att utveckla viktiga färdigheter.

Kampleken utvecklar barnens kommunikation och samspel med andra, hantera sina egna och andras känslor och utveckla självmedvetenhet och empati. 

Lekarna är framtagna enligt principerna för rörelseförståelse. De passar för skolbarn i alla åldrar och demonstreras i filmer som förbundet spelat in, fria för vem som helst att ta del av. De kan med fördel användas på idrottslektioner, fritidstid och raster. 

Budo- och kampsportförbundets hemsida finner du hela lärmaterialet. 

Rulla till toppen