Rörelsesatsning i skolan

Rörelsesatsning i skolan stöttar skolor att införa rörelse som en naturlig del under hela elevernas dag. Konceptet bygger helt och hållet på rörelseförståelse.

Satsningen är ett nationellt initiativ som inledningsvis kom som ett regeringsuppdrag till RF-SISU och drogs igång 2018. Rörelsesatsning i skolan riktar sig till alla barn i årskurs F-6, men framför allt de som är minst aktiva.

Idag är det upp till varje rektor att besluta om rörelsesatsningar och variationen är stor. RF-SISU:s erfarenheter visar att effekterna blir större om man gör en gemensam satsning i en kommun. När skolor i många olika områden kommer med skapas också förutsättningar för en mer jämlik hälsa.

I Make a Moves två pilotkommuner i Mölndal och Lidköping deltar åtta skolor i respektive kommun för närvarande. Under ett läsår utbildas personalen och får stöd i hur de kan använda sig av rörelseförståelse för att uppmuntra barnen att röra sig under skoldagen.

På individnivå är målet att bidra till att barn får positiva upplevelser av rörelse, utvecklas socialt och vågar utmana sig själva. På sikt ska barnen må bättre, lyckas bättre i skolan och leva ett aktivare liv. Satsningen vill dessutom bygga broar mellan skolan, barnen och idrottsrörelsen. Lokala föreningar kan erbjuda prova-på-aktiviteter i samband med skoldagen, vilket kan öppna en väg för eleverna in till föreningslivet.

Rörelsesatsning i skolan bygger på samverkan med RF-SISU, kommunen, skolan och lokala idrottsföreningar. Även Fritidsbanken kan vara en aktör för att möjliggöra ett bättre utbud av lek- och aktivitetsutrustning på skolorna.

Utvärdering och uppföljning av rörelsesatsningen på tidigare skolor visar positiva effekter för såväl elever som personal:

  • Ökad trivsel
  • Inkludering
  • Stärkt självförtroende hos elever
  • Bättre koncentrationsförmåga
  • Ökad inlärningsförmåga
  • Ökad vakenhet
  • Ökad rörelseförståelse

Läs mer och gå med i rörelsesatsning i skolan på RF-SISUS hemsida.

Rulla till toppen