Därför behöver barn leka riskfyllda lekar

Vill ditt barn klättra för högt, springa för snabbt, låtsas-slåss eller använda farliga verktyg? Låt dem. Den riskfyllda leken är en viktig del i barns utveckling, enligt kanadensiske professorn Dean Kriellaars.

Många föräldrar vill skydda sina barn från alla lekar som kan innebär risker att skada sig. Men de här lekarna är viktiga för många aspekter av barns utveckling. När vi försöker rädda våra barn från omedelbara faror här och nu i leken utsätter vi dem för större hälsofaror på sikt, både fysiskt och mentalt. Vi hindrar dem från att lära för livet och utveckla sin riskhanteringsförmåga.

I den här filmen berättar Dr. Dean Kriellaars, världskänd expert och förgrundsfigur inom rörelseförståelse (på engelska physical literacy) varför vi ska låta barnen balansera på gränsen till faror och förmågor.

”Det är viktigt att föräldrar låter sina barn bli motiverade, välmående samhällsdeltagare istället för att vara rädda.”

Rulla till toppen