Ejderdunets förskola, Umeå kommun

Hösten 2019 startade vi arbetet med rörelserikedom på förskolan Ejderdunet. Rörelserikedom har sedan dess varit ett prioriterat mål på vår förskola. Fokus har varit på förhållningssättet vi pedagoger har till rörelse och rörelserikedom. Vi pedagoger ska utmana istället för att begränsa barnen.

Under detta projekt:

  • Har vi startat upp arbetet med att göra rörelse och rörelserika aktiviteter tillgängliga även inne.
  • Börjat bygga upp en rörelserik inomhusmiljö både för de stora och små barnen.
  • Målet är att miljön ska vara tillgänglig hela tiden för barnen, föränderlig och att den är rörelserik.
  • Vi har valt att återinföra rörelserum på vår förskola. Medans många förskolor valt att plocka bort det.

Läs mer om projektet

Rulla till toppen