Goda exempel > Idrottsförening

Idrottsförening

Idrottsförening

Sveriges idrottsrörelse har väl upparbetad förmåga att dra till sig barn för att delta i aktiviteter av olika slag. Men efter tio års ålder inträder ett stort tapp där många av de unga väljer att sluta, och den tendensen har växt över tid. 

Med rörelseförståelse som kompass finns många möjligheter att utforma en verksamhet där fler känner sig välkomna. Exempelvis genom att öppna för större individuell variation i engagemang: inte alla vill tävla eller träna många gånger i veckan. Vi kan utveckla ett ledarskap som uppmuntrar fler till att kunna, vilja och våga vara med, prova på fler olika sporter och börja i senare åldrar. Fler ska känna de har en naturlig plats i idrotten. Tidig utveckling av rörelsekompetens ger också ökad prestationsförmåga och färre skador.

Goda exempel

Rulla till toppen