Nätverksträff för erfarenhetsutbyte och kunskapshöjning

I samverkan med Lidköpings kommun bjuder Make a Move in pedagoger från förskolor i kommunen till återkommande nätverksträffar där kunskapshöjning och erfarenhetsutbyte står i fokus. På senaste träffen samlades ett 40-tal pedagoger som fick möjlighet att lyssna till Ida Lundmark, rektor på Förskolan Ejderdunet i Umeå kommun, som delade med sig av resan de gjort för att skapa en rörelserik vardag för barnen.

Arbetet med rörelserikedom startade hösten 2019 för Ejderdunets förskola i Umeå. Ida Lundmark berättar att det man arbetat allra mest med är pedagogernas förhållningssätt till rörelse och rörelserikedom. Förhållningsättet till rörelse hos pedagogerna är avgörande för att lägga grunden till en vardag fylld med positiva rörelseupplevelser och rörelserika miljöer för barnen. Ledstjärnan för pedagogerna på Ejderdunets förskola är att säga ja istället för nej och istället för ett nej vill man guida till att våga testa och utmana sig i nya rörelser. Detta har jag aldrig provat, det klarar jag säkert! som Pippi Långstrump säger, är en mentalitet som man vill att barnen på Ejderdunets förskola bär med sig oavsett i vilket sammanhang de är i.

Det ökade fokuset på rörelserikedom på Ejderdunets förskola har gett flera positiva effekter hos barnen. Ida berättar att barnen har fått en större tilltro till att testa nya aktiviteter, de har utvecklat sina motoriska färdigheter och sin förmåga att bedöma risker i sin lek. En positiv aspekt är också att förhållningssättet skapar en inkluderande miljö på förskolan då alla deltar utifrån sin nivå och alla kan vara med oavsett kultur, språk, ålder eller funktion.

Medskicket som pedagogerna får av Ida är att det är viktigt att hålla ut över tid, att man ska våga testa och hitta egna vägar som fungerar för just sig själv och sina närmsta kollegor. Reflektion och samtal pedagoger emellan kring vad som fungerar bra och mindre bra är också nycklar till att utvecklas i rätt riktning. Enligt Ida tar det tid att förändra men det är värt det!  

Under nätverksträffen gavs också utrymme för pedagogerna på plats att dela med sig av egna erfarenheter ifrån vardagen i respektive förskolan. Många erfarenheter som Ida berättar om delas av pedagogerna som likaså kommit långt i sin resa med att skapa positiva rörelseupplevelser och rörelserika miljöer för barnen på förskolorna. Nedanför är några av exemplen som delades under kvällen.

”Istället för att säga ”spring inte här inne” så har vi gjort iordning en plats med rutschkana och madrass där barnen kan hoppa och leka. Den platsen passar bra att använda när vi ser att barnen har ett behov av att röra på sig. På det sättet får de utlopp för rörelse även inomhus”

”På vår förskola har vi ett trädäck där de små barnen tidigare inte fick vara, men nu låter vi dem leka och hoppa där, till deras stora glädje. Vi pedagoger är närvarande och ser på nära håll vilken stor vinst det är för barnen när de inser att de klarar av att hoppa”.

Återigen blir slutsatsen att de små förändringar i vardagen gör den stora skillnaden för barnen!

Rulla till toppen