Seminarium: rörelse för friskare samhälle

Länsstyrelsen i Västra Götaland bjuder in till ett seminarium om folkhälsa med fokus på fysisk aktivitet den 29 mars. Make a Move är en av aktörerna som ska presentera och inspirera under en förmiddag med rörelse i centrum.

Rörelse påverkar vår hälsa i positiv riktning. Tillsammans kan vi skapa samhälleliga förutsättningar som främjar fysisk aktivitet för alla. Men vad krävs för att vi ska komma dit?

Västra Götalandsregionen och samtliga landets länsstyrelser bjuder in till ett seminarium för att diskutera den angelägna frågan. Inbjudan riktar sig till förtroendevalda, chefer och tjänstepersoner som arbetar med frågor om folkhälsa, frilufts- och föreningsliv.

Tre rörelser som arbetar med att främjar fysisk aktivitet kommer att ge praktiska exempel på hur vi skapar större rörlighet i praktiken:

  • Make a Move presenterar sin satsning på ett rörelserikt Västra Götaland och pilotkommunen Lidköping
  • Fritidsbanken berättar om sin verksamhet i Trollhättan
  • Generation pep inviger oss i arbetet i pep-kommunerna Lilla Edet och Vårgårda

Katti Hoflin, kulturchef Västra Götalandsregionen är moderator.

Seminariet är ett kostnadsfritt hybrid-möte där du väljer om du vill digitalt eller på plats i hörsalen hos Länsstyrelsen Västra Götaland i Göteborg.
Varmt välkommen, läs mer och anmäl dig här.

Rulla till toppen