Make a Move: ”alla människor med en kropp har potential”

Välkommen till Make a Moves hemsida: ett kunskapsnav för expertis , erfarenhet och goda exempel kring hur vi kan skapa ett rörelserikt samhälle. Här berättar Julia Hildorzon, projektledare för Make a Move, varför vi måste ta ett nytt grepp om rörelse.

Varför ska vi satsa på rörelseförståelse i samhället?

– För att människor blir alltmer stillasittande, trots att vi vet hur viktigt rörelse är för oss. Vi behöver ta ett nytt grepp istället för det vi försökt med de senaste 50 åren i form av skrämspelpropaganda: ’Rör på er, annars blir ni sjuka!’ Rörelseförståelse fokuserar på att väcka människors glädje och intresse. Här arbetar vi för att göra en förflyttning i både förhållningssätt inom olika arenor och genom fysiska miljöer. Utmaningen är att skapa positiva rörelseupplevelser. Samlar vi som individer på oss tillräckligt många, ökar chanserna att vi vill röra på oss i olika sammanhang genom livet. En annan styrka i rörelseförståelse är att man ser att alla människor med en kropp har en potential. Man utgår inte från ålder, kön eller geografi. Make a Move är verkligen ett hjärtligt försök få med alla människor på tåget.

– Du är anställd på RF-SISU Västra Götaland: Vilken är er roll i Make a Move?

RF-SISU Västra Götaland projektleder satsningen, fungerar som en motor och möjliggör samverkan över organisationsgränser. Vi har tagit ansvaret att verka som en neutral part för att fler ska känna att de kan applicera rörelseförståelse i sina verksamheter. Naturligtvis inom idrotten, men även i skola och förskola, utformning av stadsmiljöer, sjukvården, kulturverksamheter med mera. Med Västra Götalandsregionen som medfinansiär hade vi möjlighet att ta oss an den uppgiften.

Hur hänger rörelseförståelse ihop med RF-SISU:s uppdrag?

– RF-SISU:s uppdrag är stärka idrotten och vi ser att rörelseförståelse är ett verktyg som ger stora möjligheter till det. Den som utvecklar ett gott fysiskt självförtroende känner sig trygg i att prova olika sporter. Idrottsrörelsen är bra på att locka till sig barn, men i tidiga tonåren slutar många idrotta. Med rörelseförståelse som förhållningssätt kan föreningar hitta nya vägar: behöver vi alltid träna i den här lokalen eller kan vi ha vissa träningar på en annan plats? Måste alla träna tre gånger i veckan eller kan man själv välja sin nivå? Måste man börja som litet barn för att ha chans att hänga med, eller kan människor komma med senare i livet? Rörelseförståelse hjälper oss att utforma ett föreningsliv där fler kan, vill och vågar vara med.

Tror du att Make a Move har potential att verkligen göra skillnad?

– Ja, det tror jag. Vi försöker inspirera och samla den kunskap som finns och gör den tillgänglig, exempelvis via rörelserådet, föreläsningar, utbildningar och den här hemsidan. I Make a Move samråder olika samhällsaktörer över gränserna och det är en nyckel till att skapa förändring. Man behöver agera på många olika arenor samtidigt, och vi ser tydligt att viljan finns. Börjar man använda rörelseförståelse som förhållningssätt går det inte att förbi se värdet av det.

När vi öppnar upp för samtal om hur vi exempelvis får fler invånare i kommunen att vilja, våga och kunna vara mer i rörelse är svaret inte längre att beställa ett utegym. När vi öppnar upp för samtal om hur vi ska få våra barn att växa upp i ett samhälle där de lär sig hantera risker, utmana sin fysiska förmåga och stärka sitt självförtroende är svaret inte att säga nej till alla lekar och påhitt som innefattar faktorer som exempelvis hög höjd eller fart. Vi behöver på samhällsnivå och som vuxna individer utmanas för att hitta lösningar som passar för fler.

Rulla till toppen