”Motorisk kompetens och självkänsla avgör rörelsen genom livet”

Professor Anders Raustorp har forskat kring barns fysiska aktivitet i flera decennier. Kompetens och självkänsla är två absoluta nyckelfaktorer för att nå hälsovinster, är hans slutsats. ”Idrottslärare måste lära ut mer än att kasta slägga och springa fort”.

Anders Raustorp sitter med i Make a Moves rörelseråd, som professor i hälsopromotion med inriktning på fysisk aktivitet vid Göteborgs universitet. Vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap utbildas idrottslärare och sportcoacher, som behöver få med sig betydligt bredare kunskap än när det ska blåsas av för foul eller vad som krävs för att ta ett magistermärke. 

”De senaste 25 åren har jag skrivit om och forskat på fysisk aktivitet hos barn och ungdomar, samt den motoriska kompetens och självkänsla som byggs upp hos dem. De är grundläggande begrepp i rörelseförståelse. En central faktor för att välja att hålla sig fysiskt aktiv är om man upplever sig vara ”den sportiga typen”, det vill säga motoriskt kompetent. 

Min yrkesbana inom rörelse är lång. Jag är idrottslärare och sjukgymnast från början, jobbade med det i många år och gick sedan vidare till akademin och att arbeta med fysisk aktivitet på recept. Då började jag intressera jag mig för hur man tar vara på sin kropp och alla hälsovinster som rörelsen ger. 

Jag vistades mycket i USA kring millennieskiftet och fick med mig kunskap hem därifrån. Bland annat stegräknaren när den kom och introduktionen av den i Skandinavien. Jag var med i ett internationellt samarbete som tog fram steg-per-dag-rekommendationer. 

Forskningsfrågan om fysisk självkänsla har jag alltid tyckt var intressant, hur man bygger och bevarar den hos människor. Som idrottslärare kan man inte fokusera på att barnen ska lära sig kasta slägga och springa fort. Vi behöver visa dem fördelarna av rörelse och bygga deras självkänsla. Människor behöver förstå betydelsen av rörelse i vardagen: resan till och från skola och arbete, utformningen av den byggda miljön och så vidare. 

Den fysiska självkänslan avgör om individen kommer att fortsätta vara aktiv eller inte, vilket ger stora hälsovinster genom hela livet.”

Rulla till toppen