Make a Moves väg till ett rörelserikt samhälle

Foto: Paul Björkman och GoCo Health Innovation City

Vi fick möjlighet att presentera Make a Move för socialminister Jakob Forssmed och Life Science-kontoret som besökte GoCo Health Innovation City i veckan. Syftet med besöket var att ta del av det Västsvenska hälsoekosystemet och dess framgångsrika samarbeten.

Lisa Manhof, projektägare för Make a Move, genomförde presentationen och inledde med att berätta om vad vår bild av ett rörelserikt samhälle innebär: 

”Ett rörelserikt samhälle för oss är ett samhälle där vi värderar rörelse. Där vi skapar förutsättningar för alla att kunna, vilja och våga vara fysiskt aktiva och delta i olika situationer och sammanhang. Vi fokuserar inte på steg eller minuter. Vi fokuserar på HUR vi hamnar i fysisk aktivitet och därför arbetar vi med rörelseförståelse som förhållningssätt.”

Ny syn på rörelse – nyckeln till förändring

I projektet ingår två pilotkommuner som utformar och testar nya sätt för att utveckla ett rörelserikt samhälle. Deras erfarenheter ska bilda grunden till en modell som kan appliceras på andra platser i landet framöver. Lisa berättade om ett exempel på hur vi jobbar i förskolan i en av pilotkommunerna, Lidköpings kommun:

”I Lidköpings kommun kan vi, på kort tid, se en tämligen stor förändring inom förskolan. Det mest centrala är att personalen har förändrat sitt förhållningssätt till rörelse och lek. Barnen är ute mer för att utforska närmiljön, de leker och rör sig på ett annat sätt och använder mer lösa material i större utsträckning.”

För att nå denna förändring handlar det inte om att köpa in dyrt material utan istället skapar vi förutsättningar för mer rörelse utifrån de resurser som finns, genom förändring av vårt sätt att se på rörelse. Vi utbildar all personal i rörelseförståelse, vi ger kontinuerlig stöttning varje månad till utvalda skolor och skapar nätverk i kommunen där samtliga förskolor finns representerade.

Rörelseförståelse skapar förutsättningar för brett deltagande

Alla, oavsett ålder behöver rörelse för att må bra och bli sitt bästa jag. Inom projektet omfamnas alla generationer.

”Jag har gjort saker jag aldrig trodde att jag kunde klara av. Men framförallt känner jag mig inte så ensam längre”.

Citatet kommer ifrån en deltagare i Senior Sport School som vi samverkar med för att skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande och inspirera till en aktiv och meningsfull fritid för de som är 60 år och äldre. Där är en nyckel att få deltagarna att känna sig trygga och kunna vara med, oavsett tidigare erfarenhet. Hur vi utformar aktiviteter har oerhört stor betydelse för vår benägenhet att delta och vår benägenhet att vara med imorgon. Det är därför vi arbetar med rörelseförståelse som ledstjärna.

Avslutningsvis fick vi möjlighet att presentera en idéskiss på hur Make a Move skulle kunna utvecklas till något större, där vi ges möjlighet att stötta fler kommuner och verksamheter i en förflyttning för mer rörelse.

Foto: Paul Björkman och GoCo Health Innovation City

Rulla till toppen