Goda exempel > Samhällsplanering och stadsutveckling

Samhällsplanering och stadsutveckling

Människorna, kulturen, platserna och utrymmena runt omkring oss påverkar vårt förhållande till rörelse och fysisk aktivitet. Positiva upplevelser av rörelse och fysisk aktivitet som möter våra behov uppmuntrar oss att vara – och förbli – aktiva. Make a move vill uppmuntra till att stadsplanering och utformning av fysiska miljöer görs med rörelseförståelse som förhållningssätt.

Stadsplanerare / Arkitekt

Med god planering kan samhällen utformas så att stadens olika miljöer främjar rörelse. Markanvändning, transportsystem och arkitektur påverkar hur människor rör sig, liksom utomhus- och inomhusmiljöers form och design. Människor är till exempel mer fysiskt aktiva i vardagen om gång- och cykelbanor, promenadstråk, grönområden, träningsanläggningar och annan service är lättillgängliga och trygga.

Det har också visat sig att skillnader i fysisk aktivitet mellan olika befolkningsgrupper minskar när det finns goda möjligheter att röra sig utomhus. En vanlig vardagsaktivitet är aktiv transport: att gå eller cykla för att ta sig mellan olika platser. En infrastruktur som uppmuntrar både unga och äldre att gå och cykla ger dem också förutsättningar att leva aktivt, upprätthålla sociala relationer och vara självständiga och oberoende.

En annan viktig del i samhällsplaneringen är att människor ges tillgång till naturmiljöer, parker och spontanidrottsplatser: miljöer som möter olika intressen och aktivitetsnivåer, där det finns något för alla.

Goda exempel

Rulla till toppen