Studiebesök lekmiljöer

På studiebesök i Örebro var Jakob Spjut, Magnus Hammar, Linda Johansson och Lisa Holmström Gustafsson några av de som var med från pilotkommunerna.

’Tänk att vi behövde åka till Örebro för att hitta varandra på hemmaplan’

Det är ett citat från projektgruppen. Det är precis det här det handlar om -att samarbeta över sektorsgränser för att få en förändring. I projektgruppen finns representation från olika sektorer som bildning, service, samhälle mfl. Frågor väcktes. Vad har vi idag för mål med våra lekplatser? Ligger fokus främst på att minimera risker eller att förstå och främja lekvärden ? Hur tar vi vuxna ansvar för barnens bästa vad gäller fysiska miljöer?

Gustav Älgå byggprojektledare och Mimmi Beckman planerare, från parkenheten Örebro kommun.

Vi strävar efter en balanserad riskbedömning, inte riskminimering.

Säger Mimmi Beckman, planerare parkenheten Örebro kommun.

Mimmi Beckman och Gustav Älgå tog emot tjugofem personer från pilotkommunerna Mölndals stad och Lidköpings kommun för att dela med sig av deras arbete med att gå från lekplatser till lekmiljöer.

Mölndals stads projektledare för Make a Move, Anna Ekdahl, på studiebesöket i Örebro där transportmedlet var cykel för hela gänget.

– Man måste ha förståelse för lek och att lek kan vara många olika saker. Vi har gått från lekplatser till lekmiljöer, från det endimensionella till något rikare och mer spännande – det som barnen behöver, säger Mimmi Beckman.

https://www.vilarare.se/forskolan/lek/orebro-satsar-pa-aventyrliga-lekplatser/
Rulla till toppen