Goda exempel > Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård

Många hälsoproblem som hamnar hos vården har sin grund i ohälsosamma levnadsvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. Alltså ligger det i sjukvårdens intresse att människor är fysiskt aktiva. Rörelseförståelse kan få en viktig roll i tidig och förebyggande hälsovård.

Socialstyrelsen anser att fler vårdbehövande bör få stöd att ändra sina levnadsvanor. För patienter som rör sig för lite kan det handla om rådgivning kring beteendeförändring eller att ordinera fysisk aktivitet. Den kan sättas in i kombination med annan behandling, eller i vissa fall helt ersätta läkemedel.

Inom äldre- och funktionshinderomsorgen är många beroende av stöd från andra för att hitta motivation till rörelse, bli fysiskt aktiva och minska sitt stillasittande. Genom att upprätthålla eller förbättra den rörelseförmåga individen har kvar kan vi ökar livskvalitet och välbefinnande. Fysiska aktiviteter kan också ge ett socialt sammanhang eller utomhusvistelser som påverkar humöret positivt.

Goda exempel

Rulla till toppen