Vad är rörelseförståelse? En kanadensisk guru förklarar

Dean Kriellaars är professor och forskare vid University of Manitoba, Kanada. Hans livsmission är att sprida kunskap om sitt forskningsområde, physical literacy eller rörelseförståelse. Här förklarar han begreppet för dig på en minut.

Dr. Dean Kriellaars är neurovetare, världskänd expert och förgrundsfigur inom det som på engelska kallas physical literacy, på svenska rörelserikedom eller rörelseförståelse. Han är djupt engagerad i utvecklingen och tillämpningen av forskning kring motoriska färdigheter och medföljande effekter för hälsa och välbefinnande.

Kriellaars har banat väg för nya metoder inom rörelseförståelse som nått internationellt erkännande. Make a Move har haft förmånen att ha honom på besök i både Mölndal och Lidköping, där han föreläst om vad som gör rörelseförståelse till nyckeln till god mänsklig hälsa, gemenskap och samhällsdeltagande – under hela livet.

Här ger han dig kortpitchen om vad rörelseförståelse innebär på blott en minut. Vill du veta betydligt mer och få en introduktion till begreppet rörelseförståelse?
Se hela föreläsningen här.

Rulla till toppen