Så bidrar rörelseförståelse till ett jämlikt samhälle

Syftet med att öka människors rörelseförståelse är större än att en individ ska få en starkare kropp, större ork eller gladare humör. Ett av slutmålen är ett mera jämlikt samhälle.

De som rör sig mer mår bättre. Och de som mår bättre får större möjligheter att påverka sin livssituation och trivas och blomstra i samhället. Därför är rörelseförståelse en viktig väg till jämlikhet.

Idag är de här förutsättningarna orättvist fördelade på flera plan. Bara hälften så många flickor som pojkar rör sig tillräckligt enligt WHO:s rekommendationer. Flickors lägre aktivitet bidrar till en ojämställdhet i hälsa och välmående mellan könen. Samma skillnad återfinns mellan olika samhällsskikt. Studier visar att ojämlikheten följer med genom hela livet, då skillnader i ohälsa och livslängd mellan grupper med olika socioekonomiska förutsättningar inte bara kvarstår utan ökar över tid.

När vi arbetar för rörelseförståelse för alla, förflyttar vi oss mot ett mera jämlikt samhälle där människor med olika förutsättningar får samma möjligheter. Dr. Dean Kriellaars, en av världens främsta experter på rörelseförståelse, förklarar hur i den här filmen. 

Rulla till toppen