”Om alla ska komma i rörelse behöver vi ta på tillgänglighetsglasögonen”

Medan ord som idrott, sport och motion kan låta fjärran och exkluderande för en person med funktionsnedsättning så är begreppet rörelse ofta en enklare ingång till både bättre mående och större självständighet.

Stina Vikström är idrottskonsulent på Västra Götalands Parasportförbund som vänder sig till personer med rörelse-, syn- och intellektuella/kognitiva funktionsnedsättningar.

”Syftet med Make a Move är att tillsammans skapa förutsättningar för alla att kunna och vilja röra på sig. Men alla är ett lurigt ord, särskilt när personer som tillhör normen talar om alla. Då är många människor ofta i praktiken inte inräknade. 

Om Make a Move ska vara en jämlik satsning för alla regionens invånare behöver personer med olika funktionsnedsättningar inkluderas fullt ut. Här kommer parasporten in i bilden. Vi tar på tillgänglighetsglasögonen, medvetandegör och ger kompetensstöd. 

Vi på Parasport Västra Götaland har arbetat mycket med ordet rörelse de senaste tio åren, då många personer med funktionsnedsättning inte känner sig inkluderade i begreppen sport, idrott och motion. Det kan bero på att de inte har fått möjlighet till det på grund av samhällets okunskap. På skolidrotten kanske du inte kom in med rullstolen i gympasalen för att den låg en halvtrappa upp, och därför inte kunde vara med på lektionerna. 

Med sådana erfarenheter blir idrott inget man känner positiva känslor inför eller plockar upp senare i livet. Föräldrar och skolan kanske inte mäktar med att ge den extra puffen som behövs. 

Ordet rörelse däremot gör det lättare för fler att förstå att det kan handla om att ta dig ut från lägenheten i rullstolen och handla din egen mat, umgås med vänner eller röra dig på andra sätt. Det kan vara avdramatiserade former av rörelse att börja med, som dessutom gör dig mera självständig.

Just nu ordnar vi exempelvis en rullstolsskola för dem som nyligen blivit förskrivna ett hjälpmedel. Rullstolen provas ut för individen och skickas hem, men användaren får sällan lära sig att hantera den och kanske inte vågar använda den. Men kan vi väcka lusten att aktivera sig i rullstolen i allmänhet finns en mängd aktiviteter inom parasporten att upptäcka.

Om satsningen på rörelseförståelse generellt handlar om att sänka trösklar, så behöver de filas ännu lägre ner för våra målgrupper. Alla människor, oavsett sina fysiska möjligheter, behöver använda sina kroppsliga funktioner för att må bra.”

Rulla till toppen