”Människor kommer engagera sig mer i politik, jämlikhet och livskvalitet”

Hos Arkitekterna Krook & Tjäder har rörelseförståelse blivit ett positivt redskap i verktygslådan för att bygga socialt hållbart på bred front. 

IngaKarin Sundqvist samordnar arkitektbyråns forskning och utveckling och är i den rollen engagerad i Make a Move. Då deras uppdrag spänner hela vägen från landskap till inredning ser hon att rörelseförståelse har en viktig plats i alla miljöer och skalor. 

”Både i stadsrum och interiörer lägger vi fokus på hur människor lever och rör sig, kroppens behov av utrymme och förmåga att förflytta sig i rummet samt vad vi upplever med våra händer och sinnen. Som funkismamma har jag kanske extra stor förståelse för att vi har olika förutsättningar för att aktivera oss och komma i rörelse”, säger hon. 

Krook & Tjäder arbetar aktivt med att ta med multifunktionella och rörelseuppmuntrande inslag i sin design, exempelvis i kontor, där arbetsdagen vanligen är betydligt mera stillasittande än hälsan skulle önska. Från inbjudande trapphus som gör det lättare att välja trappan framför hissen, till möbler som ger mer aktiv arbetsställning. Eller varför inte en snygg gummimatta som alltid ligger på plats för att korta klivet till en stunds mikroträning i pausen mellan arbetsuppgifter.

”Vi vill gärna göra betydligt mer än idag, men vi är beställarstyrda och behöver fler beställare som vill samma sak. Nu när vi lär oss mer om rörelseförståelse kan vi lyfta det tidigt i uppdragen och få med fler på tåget.”

IngaKarin Sundqvist anser att den viktigaste faktorn för framsteg är att få fram fler konkreta och goda exempel på olika platser, som efterföljande arkitekter och beställare kan inspireras av och ta efter. 

En tydlig styrka med rörelseförståelse är i hennes ögon att de positiva effekterna sträcker sig betydligt längre än den egna kroppen.

”Det fina är det självförstärkande hjulet där fysisk aktivitet ger kroppslig kompetens, som i sin tur ökar människors självförtroende och engagemang. Om vi bygger ett samhälle där rörelseförståelsen växer och ger tryggare och mer tillitsfulla medborgare så kommer de att engagera sig mer i politik, jämlikhet och livskvalitet”.

Rulla till toppen