Hälsoforskaren: ”rörelseglädjen är det viktigaste”

Gabriele Eiben är biträdande professor i folkhälsovetenskap vid Högskolan i Skövde. Hon beskriver rörelse som ett undermedel som förebygger många sjukdomar, men bara fungerar om människor finner sin inre rörelseglädje.

Gabriele Eiben leder högskolans forskningsgrupp kring kost och fysisk aktivitet. 

”Vi blev intresserade av Make a Move eftersom vi redan deltog i Friska barn i Skaraborg som jobbar på samma tema. I Make a Move kan vi exempelvis assistera om någon part i projektet vill utvärdera sina insatser. Vi förmedlar kunskap och de senaste hälsorönen inom forskningen. 

Vi behöver skapa ett samhälle där det är möjligt att göra hälsosamma val. En stor del av vårt arbete är att förebygga övervikt. Livslång rörelseglädje och hälsosam mat kan förebygga många kroniska sjukdomar och hälsoproblem i alla åldersgrupper.

Vi måste jobba med rörelserikedom. Rörelse är ett undermedel för hälsan. Men det hjälper inte om jag säger att du måste röra dig tre timmar i veckan. En nyckel är att inspirera folk att vilja röra på sig – att hitta rörelseglädjen är det viktigaste. Finner man rörelseglädjen tidigt i livet är chansen stor att behålla den livet ut. 

Vi gjort studier kring benägenheten till rörelse i olika åldrar. Barn till sexårsåldern är väldigt aktiva, det är inbyggt i dem, men sedan avtar det. Det gäller både skolan och hemma, då de flesta barn sitter allt mer stilla framför skärmar. Den utvecklingen fortsätter i vuxen ålder. 

De flesta av oss rör sig för lite, men vi kan inte ändra på det genom hot om sjukdomar som följer med stillasittande. Vi måste fokusera på att förmedla rörelseglädjen.”

Rulla till toppen