”Ge rörelsevärden samma nyttostatus som ekologiska tillgångar”

Mölndals planchef Lisa Östman ser att plats för rörelse ofta kompromissas bort när dagens städer planeras. De byggs allt tätare och många funktioner får samsas för att ekonomin ska gå ihop. Hon vill att rörelsemöjligheter som är tillgängliga för alla ges en högre status när stadskartorna ritas om.

Lisa Östman har en lång och bred erfarenhet i byggbranschen. Hon har arbetat i skrået ända sedan hon var femton år och vandrat mellan olika roller, exempelvis som stadsarkitekt och byggnadsantikvarie, fram till dagens uppdrag som planchef.

Hon axlade sin nuvarande roll i ett Mölndal med oerhört expansiva och omvälvande stadsutvecklingsplaner: ett centrum som omdanas helt, flera stora företagskluster och nya bostadsområden under byggnation. Lisa Östman beskrev då kommunen som en oslipad diamant med väldigt stor potential, där framtidens invånare kan trivas med sina liv. 

Men hon är också medveten om att de värden man vill få med i staden måste prioriteras tydligt och tidigt i planeringen. Rörelse är ett av dem, enligt Lisa Östman, som sitter med i Make a Moves styrgrupp. Med sitt långa tidsperspektiv ser hon att ytor för rörelse har fått allt mindre plats i takt med att städerna tätnat.

”Vi har gått från att prioritera ytor för barn i stadsplaneringen till att det blir mer och mer konkurrens om ytorna. Det finns många intressen av att ha en hög, tät exploatering och inte så mycket utrymme för bostadsgårdar och utemiljöer som är tillgängliga för alla”

I den här filmen berättar hon hur Mölndal nu planerar nya områden i innerstaden för att ge rörelse en självklar plats. ”Man ska inte behöva fråga mamma eller pappa om att ta bilen till en multisportarena någon annanstans”.

Dessutom skickar hon med en tänkvärd reflektion: kanske behöver vi översätta rörelsevärden i staden i direkta nyttor, som skett med ekologiska kvaliteter på senare år?

Rulla till toppen