”De äldre kunde slänga rollatorn och längtade till träningen”

Eva Klang Vänerklint är förvaltningschef för vård och omsorg i Mölndals Stad. Hon har stor erfarenhet av hur rörelse kan göra skillnad i de äldre invånarnas liv, som en väg till starkare kropp och nya vänskaper.

Som en erkänt handlingskraftig förvaltningschef tar Eva Klang Vänerklint gärna initiativ till förändring. Hon utnämndes till Mölndals mäktigaste person av Mölndals-Posten 2022 då hon, utöver att hon råder över 1 600 anställda, tog snabba beslut under pandemin och uppmärksammades i riksmedia för att införa rutiner med snabbtester.

Hon kom till Mölndal 2020 för att hon såg ett positivt och utvecklingsorienterat klimat i kommunen, och utveckling är det hon tar sikte på även inom frågan om rörelseförståelse. Hon är engagerad i styrgruppen för Make a Move. Hennes vision för Mölndal är att alla människor ska ha lätt att göra rätt för att komma i rörelse. 

”Det finns inget stopp i kreativiteten. Här ser jag en massa potential.”

I den här filmen berättar hon mer om visionen framåt, men delar också med sig av en positiv erfarenhet i sitt föregående jobb. Här gav gratis träning för seniorer en helt ny livskvalitet åt människor i den tid av livet det vi ofta kallar ålderns höst. 

Rulla till toppen