”Både individen och samhällsekonomin blir vinnare”

Glappet växer mellan grupper som rör på sig och inte. Det får stora följder inte bara för en människas fysiska och mentala hälsa utan hela samhällsekonomin, enligt Mölndalspolitikern Linus Hedberg.

Linus Hedberg är moderat kommunalråd i Mölndals stad, engagerad i Make a Move och sitter i utskottet för social hållbarhet, som han ser att rörelseförståelse kan bidra till. 

”De som redan är väldigt inne i idrottande, det är de som rör sig tillräckligt mycket. Men vi har en stor andel av befolkningen som rör sig för lite, så det blir ett väldigt stort glapp mellan grupperna”, säger Linus Hedberg. 

Han pekar på problemet att många invånare i olika åldrar mår mentalt dåligt och medicinerar mot depression: ett tillstånd som bevisats kunna mildras med rörelse. 

”Vårt övergripande mål är såklart bättre mental hälsa, och att man ska ha fler friska år högre upp i ålrdarana. Det två bitarna ser vi är extra prioriterade. Om folk högre upp i åldern kan vara mer aktiva får man bättre hälsa, kan njuta mer av sitt liv och får en bättre mental hälsa. 

Men hur kan kommunen arbeta aktivt för en befolkning i rörelse? Linus Hedberg tar upp exempel som mer skoidrott och stöd till föreningar som uppmuntrar människor till rörelse – utan elitsatsning eller tävling. 

Vinsterna av en rörelserik stad blir stora, eftersom inte bara individen utan även hela samhällsekonomin påverkas.

”Samhällsekonomin blir sämre om folk hamnar i långvarig arbetslöshet. De kräver mer sjukvård om de inte rör på sig. Det blir en stor tyngd för samhällsekonomin i stort, inte bara i kommunen utan även regionen och staten. Så det här är bra både för den enskilda individen och samhällsekonomin”, säger Linus Hedberg.

Rulla till toppen